Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Дослідницька селищна територіальна громада» (код ЄДРПОУ: 05275776) був реорганізований і увійшов до складу Гребінківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Статут

                                                                                                                                              

 

 

 

        З М І С Т

 

Преамбула                                                                                                                                            4

 

РОЗДІЛ  1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                       

  Стаття 1. Правова основа Статуту                                                                                              5

Стаття 2. Історія виникнення селища                                                                                             5

Стаття 3. Офіційні символи                                                                                                              6

Стаття 4. Святкові дні та пам'ятні дати                                                                                      6

Стаття 5. Звання і відзнаки                                                                                                               6    

 Стаття 6. Територія громади                                                                                                          6    

 Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій громади                                                    7

 

РОЗДІЛ  2 . ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЇЇ ЧЛЕНІВ           НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ   

 Стаття 8. Територіальна громада                                                                                                 7  

 Стаття 9. Члени територіальної громади                                                                                      9

Стаття 10. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на   участь у владі та здійсненні місцевого самоврядування                                                                                                                                      9       

  Стаття 11. Загальні збори громади                                                                                                 10   

 Стаття 12. Збори уповноважених представників членів територіальної громади                   10

Стаття 13. Місцевий референдум                                                                                                    11

Стаття 14. Збори громадян за місцем проживання                                                                       11

Стаття 15. Місцеві ініціативи                                                                                                         12

Стаття 16. Громадські слухання                                                                                                      13

Стаття 17. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування                            13

Стаття 18. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на  виборних посадах

місцевого самоврядування                                                                                                                  14

Стаття 19. Участь у здійсненні місцевого самоврядування місцевих осередків    політичних партій,

громадських організацій, професійних і творчих спілок                                                                 14

Стаття 20. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого

 самоврядування                                                                                                                                    14    

Стаття 21. Громадські заходи на території громади                                                                   15

Стаття 22. Соціально - політичні конфлікти і шляхи їх подолання                                             15

Стаття 23. Право на дошкільне виховання, освіту та позашкільні заняття                              15

Стаття 24. Право на охорону здоров’я і медичну допомогу                                                           15    

Стаття 25. Право на доступ до культури, занять спортом та фізичною культурою,              дозвілля                                                                                                                                                   16   

 Стаття 26. Право на безпечне дозвілля                                                                                            16

 

РОЗДІЛ  3 . МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ      

Стаття 27. Система місцевого самоврядування                                                                             17

Стаття 28. Гарантії здійснення місцевого самоврядування громади, діяльність його   органів

і  посадових осіб                                                                                                                                        17

Стаття  29.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування                                        18

 Стаття 30. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою  на місцевому

референдумі                                                                                                                                             18

Стаття 31. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування                                                    19

Стаття 32. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування                          19

 

- 3 -

 

РОЗДІЛ  4  . ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ                                                         

Стаття 33. Система органів самоорганізації населення                                                              20

 Стаття 34. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення                          20

 Стаття 35. Порядок створення органу самоорганізації населення                                              20

     Стаття 36. Фінансова та матеріальна основа органів самоорганізації населення                 21

Стаття 37. Організація роботи органу самоорганізації населення                                               21                                                                                             

Стаття 38. Правовий статус членів органу самоорганізації населення                                       22                                                      

Стаття 39. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення                          22                                                                     

 

РОЗДІЛ  5 . ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ                                                        

Стаття 40. Генеральний план громади                                                                                             22

Стаття  41.  Програми розвитку громади                                                                                        23 

 Стаття  42.  Економічний розвиток громади                                                                                   23                                                                  Стаття 43.  Діяльність з вирішення екологічних питань громади                                                 23                                                                Стаття 44. Розвиток науки і освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту,           

    культури і мистецтва                                                                                                                       24

 Стаття 45. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, запобігання

 надзвичайним ситуаціям                                                                                                                      24

Стаття 46. Соціальний захист населення                                                                                         24   

       Стаття 47. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства                                      25

 

РОЗДІЛ  6  . БЮДЖЕТ  ТА  ПОЗАБЮДЖЕТНІ  КОШТИ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ                                                                                                        

Стаття 48. Бюджет громади                                                                                                            25    

Стаття 49. Позабюджетні кошти громади                                                                                    26

 

РОЗДІЛ  7 . ОСНОВНІ  ЗАСАДИ  ФІНАНСОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ                                                                                                      

Стаття 50. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади                         26

Стаття 51. Планування фінансових ресурсів                                                                                   27

Стаття 52. Повноваження щодо фінансових зобов'язань                                                              27

Стаття 53. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого    

 самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів      

 державної влади                                                                                                                                    28

Стаття 54. Утворення цільових фондів                                                                                            28

Стаття 55. Місцеві податки і збори                                                                                                 28

 

РОЗДІЛ  8 . ВЛАСНІСТЬ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ   ГРОМАДИ                                                            

     Стаття 56. Право публічної власності                                                                                             28

 

РОЗДІЛ  9 . ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                         

Стаття 57. Порядок прийняття і реєстрації Статуту                                                                29

Стаття 58. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту                                                     29

 Стаття 59. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання                                             29

 

 

 4 -

 

ПРЕАМБУЛА

 

     Цей Статут розроблений, прийнятий та затверджений відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів України, що визначають права та обов’язки органів місцевого самоврядування та членів територіальної громади. Цей статут, виражаючи інтереси членів громади селища Дослідницьке, визначає основи життєдіяльності Дослідницької територіальної громади та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селищі Дослідницьке для забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примноження досягнень і традицій.

Форми та порядок здійснення місцевого самоврядування селищною територіальною громадою,  порядок створення органів самоорганізації населення, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади, право участі у місцевому самоврядуванні встановлено регламентними правилами і процедурою реалізації цього права.

Місцеве самоврядування у селищі – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність селищної територіальної громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Територіальна громада є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через раду громади, її виконавчі органи, органи самоорганізації населення з метою найкращого задоволення соціально-економічних, побутових, культурних, духовно - релігійних та інших потреб жителів селища у поєднанні з інтересами держави.

Територіальна громада складається з громадян України, які постійно проживають у межах селища та офіційно  підтвердили свою участь у громаді.   

     Члени громади здійснюють свої повноваження як безпосередньо, так і через делегування своїх повноважень органам громади.

 

 

- 5 -

РОЗДІЛ  1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Правова основа Статуту

1. Статут територіальної громади (далі - Статут), розроблений відповідно до Конституції України, Закону України , «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97  № 452/97-ВР, інших законів України.

2. Статут є основним нормативно-правовим актом селищної територіальної громади, діє на її території і має вищу юридичну силу по відношенню до актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

3. У випадку змін у законодавстві України статті Статуту приводяться у відповідність до них.

4. Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення влади та місцевого самоврядування в громаді.

     Стаття 2. Історія виникнення селища

 

Селище Дослідницьке, як населений пункт, виникло у 1948 році. На той час Постановою Ради Міністрів СРСР від 11 червня 1948 року за № 2045 на місці сьогоднішнього селища була утворена Українська зональна машиновипробувальна станція (УкрМВС), яка започаткувала серйозні заходи щодо прискорення технічного прогресу в механізації сільського господарства.

Територіально новостворена УкрМВС відносилась до Гребінківської селищної ради Гребінківського району Київської області.

Розвиток селища відбувався разом із розвитком випробувальної справи в Україні, яка безпосередньо пов’язана із створенням організаційних структур: УкрМВС – ВНІВМОТ – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Діяльність цих структур поділяють на чотири основні періоди:

 • організація та становлення машиновипробувальної станції (1948 – 1958 рр.);
 • інтенсивний розвиток УкрМВС (1959 – 1976 рр.);
 • організація науково-дослідного інституту та подальший розвиток випробувальної справи (1976 – 1990 рр.);
 • становлення та розвиток вітчизняної системи прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва (1991 – 2008 рр.);
 • реорганізація інституту в державну наукову установу «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) та розширення напрямків наукової діяльності (2009 – по теперішній час).

        Початком основного етапу розвитку селища можна вважати створення у травні 1976 року

на базі Української державної зональної машиновипробувальної станції Всесоюзного науково-дослідного інституту з випробувань машин і обладнання для тваринництва та кормо виробництва (ВНІВМОТ), на який було покладено функцію наукової координації 17-ти МВС – від Далекого Сходу, Середньої Азії і до Прибалтики. Директором інституту призначають головного інженера УкрМВС Леоніда Володимировича Погорілого, в подальшому академіка УААН та РАСГН, чиє ім’я носить сучасна наукова установа.

           З цього періоду розпочинається новий етап у розвитку не тільки машиновипробувальної справи, але й населеного пункту, який у 1984 році було названо: селище міського типу Дослідницьке.

 

- 6 -

 

     Стаття 3. Офіційні символи

1. Територіальна громада має власну символіку: прапор, герб та гімн.

2. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади визначено окремим Положенням, затвердженим рішенням ради громади.

3. Територіальна громада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, інші атрибути.

4. На будинку, де працює рада громади та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України та прапор громади.

     Стаття 4. Святкові дні та пам'ятні дати     

 

    1. Святкування Дня селища, видатних подій, державних та релігійних свят є основою злагоди,

взаєморозуміння та підтримки членів територіальної громади, збереження її історії та національних традицій.

 

    2. День селища громада святкує кожну другу неділю червня, День громади – кожну останню неділю березня, Храмове християнське православне свято селища – 8 листопада на честь святого великомученика Дмитрія Солунського.

   3. Рада громади встановлює перелік інших свят та знаменних подій.

   4. Програма святкувань передбачає урочистості, концерти, виставки майстрів народних ремесел, народні ігри та спортивні змагання.

     Стаття 5. Звання і відзнаки

   1. Жителям громади, іншим громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та зробили вагомий внесок у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради громади може бути присвоєно звання «Почесний громадянин Дослідницького».  

    Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов'язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Дослідницького», визначаються Положенням, затвердженим рішенням ради громади.

2. Члени територіальної громади, підприємства, установи та організації, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені головою громади «Подякою голови громади» або Почесною грамотою. Положення про Подяку голови громади та Почесну грамоту затверджуються рішенням виконавчого комітету.

3. Голова та рада громади можуть засновувати інші відзнаки, перелік яких і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюються окремими Положеннями, що затверджуються рішенням ради громади.

4. Рада за поданням виконавчого комітету після розгляду відповідних клопотань вносить у встановленому порядку до органів державної влади подання про нагородження державними нагородами України та про присвоєння почесних звань України.

- 7 -

     Стаття 6. Територія громади

 

     1. Територію громади  становлять  землі селища Дослідницького та прилеглі до них землі загального користування, землі, необхідні для розвитку населеного пункту, рекреаційні зони та інші землі в адміністративних межах Дослідницької селищної ради Васильківського району Київської області, незалежно від їх цільового призначення та форм власності, які затверджені Київською обласною радою.

2. Управління територією громади здійснюється відповідно до Конституції України,  законів України та цього Статуту.

3. Територія громади є основою її життєдіяльності і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

4. Територія громади є невід'ємною складовою частиною території України.

5. Розпорядження землею в межах громади здійснює рада в інтересах громади з дотриманням прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.

6. Порядок володіння та розпорядження такою землею визначається окремим Положенням, затвердженим радою громади.  

7. Віднесення земель громади до певних категорій та районування земель здійснюється радою  відповідно до Генерального плану забудови, плану земельно-господарського устрою селища згідно Державної кадастрової документації.

8. Порядок і правила використання земель громади, а саме: відведення земель до різних категорій - загального користування, промислова зона, житлова забудова, землі сільськогосподарського призначення, рекреаційного тощо -  встановлюються радою громади відповідно до земельного, природоохоронного та іншого чинного законодавства.

     Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій громади

1. До складу території громади можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, рекреаційні, території, що використовуються для забезпечення сільського господарства та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється радою громади, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

РОЗДІЛ  2
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЇЇ ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 

     Стаття 8. Територіальна громада

1. Територіальна громада складається з громадян України, які постійно проживають у межах селища та підтвердили свою участь у громаді. Члени громади здійснюють свої повноваження як безпосередньо, так і через делегування своїх повноважень органам громади.

    2. Територіальна громада набуває статусу юридичної особи після її реєстрації у встановленому     законом порядку.

 

- 8 -

3. Територіальна громада входить до складу адміністративних територіальних одиниць (район, область) відповідно до законодавства України про адміністративно-територіальний устрій.

     4. Згідно з Конституцією України,  до відання територіальної громади та її органів віднесені питання  місцевого значення, а також питання здійснення окремих повноважень органів виконавчої влади.

 

     5. До питань місцевого значення відносяться:

- володіння, використання та управління майном, що є у комунальній власності громади;

 -володіння, використання, управління, регулювання  та контроль за використанням земель, інших природних об'єктів місцевого значення та тими, що є у комунальній власності територіальної громади;

-місцеві фінанси, затвердження та виконання бюджету громади, встановлення та скасування місцевих податків і зборів;

- комплексний соціально-економічний та культурний розвиток території;

- утворення,  реорганізація  та ліквідація комунальних підприємств, організацій і установ, а також контроль за їхньою діяльністю;

- сприяння   розширенню   житлового   будівництва та утриманню житлового фонду і нежитлових приміщень;

- збирання, транспортування, утилізація та знешкодження побутових відходів;

- організація благоустрою та озеленення селища;

- організація ритуальних послуг та утримання місць поховання;

- організація  стоянок  автомобільного транспорту;

- організація енерго-, газо- та паливопостачання населенню та об'єктам, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

- водопостачання та каналізація;

- організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

- створення належних умов для забезпечення населення послугами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

- організація транспортного обслуговування населення та забезпечення послугами зв’язку;

- регулювання планування та забудови території селища;

- забезпечення здобуття неповнолітніми повної  загальної середньої  освіти, сприяння діяльності закладів освіти;

- створення умов для розвитку культури, фізичної культури та спорту;

- забезпечення медичного обслуговування та санітарного благополуччя населення в межах, визначених законом;

- участь в плануванні та організації охорони довкілля;

- соціальний захист та сприяння зайнятості населення, залучення інвестицій для створення нових робочих місць;

- найменування (перейменування) вулиць, розташованих на території громади;

- прийняття статуту територіальної громади.

6. Територіальна громада є суб'єктом публічного права з власними речовими правами. Кожен член громади є співвласником речових прав громади.

7. Територіальна громада є базовим суб'єктом місцевого самоврядування, який здійснює власні  повноваження в межах своєї компетенції. Влада громади здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

8. Територіальна громада має обов'язок і  право в межах власних владних повноважень, власних та делегованих ресурсів вирішувати на власний розсуд усі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 

- 9 -

9. Адміністративні суспільні та економічні програми розвитку територіальної громади щорічно приймаються  радою громади одночасно з прийняттям бюджету громади після проведення громадських обговорень.

10. Територіальна громада за результатами волевиявлення, висловленого на місцевому референдумі, може вступати в об’єднання з іншими територіальними громадами і створювати консорціуми, асоціації та інші об'єднання громад.

11. Органи місцевого самоврядування громади за рішенням ради на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн та входити до міжнародних асоціацій, союзів, фондів тощо.

Стаття 9. Члени територіальної громади

1. Членами територіальної громади є громадяни України, які досягли 18-річного віку, постійно проживають в селищі Дослідницьке та особисто, письмовою заявою підтвердили свою участь у громаді.

2. Презумпційно, без додаткових рішень, членами громади є жителі селища, які подали заяви про участь в громаді до прийняття Статуту територіальної громади.

     3. Членами територіальної громади можуть бути громадяни інших країн та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України, зареєстрували своє місце проживання в селищі Дослідницьке, протягом останніх двох років проживають на території селища, є платниками податків та особисто, письмовою заявою підтвердили свою участь у громаді.

4. Реєстрація членів громади та інших  жителів здійснюється згідно чинного законодавства України та Положення про реєстрацію членів громади.

5. Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет ради громади у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

6. Набуття права бути членом громади здійснюється виконавчим комітетом ради громади згідно з Порядком членства в Дослідницькій селищній територіальній громаді, який встановлюється радою. Цим же Порядком встановлюється припинення участі осіб у територіальній громаді.

    7. За обсягом право- та дієздатності члени територіальної громади розподіляються на дві категорії:

а) повноправні члени територіальної громади: громадяни України – жителі селища Дослідницьке, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право. Зазначені особи володіють право- та дієздатністю в повному обсязі;

б) члени територіальної громади з обмеженою  право- та дієздатністю: жителі селища Дослідницьке, які є іноземцями та особами без громадянства; громадяни України, яких визнано

судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження право- та дієздатності цих членів територіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування територіальної громади.

8. Особи, які є громадянами України віком від 16 до 18 років, можуть бути членами територіальної громади з правом дорадчого голосу та брати участь у загальних зборах

- 10 -

територіальної громади, загальних зборах громадян за місцем проживання, брати участь у місцевих ініціативах та громадських слуханнях.

Стаття 10. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у владі та здійсненні місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через виборні органи територіальної громади.

2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:                          -  - загальні збори територіальної громади;
- збори уповноважених представників членів територіальної громади;                                                     -  - вибори органів територіальної громади;
- місцевий референдум;
- збори громадян за місцем проживання;
- місцеві ініціативи;
- громадські слухання;
- звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування громади;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування громади;
- участь у діяльності громадських та молодіжних організацій, професійних і творчих спілок та об’єднань;                                                                                                                                                            -  - участь у діяльності місцевих осередків політичних партій;
- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні громади.

3. Обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, національності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками не допускається, окрім випадків, встановлених законами України.

Стаття 11. Загальні збори громади

1. Загальні збори громади є вищим органом територіальної громади. Через загальні збори здійснюється пряме волевиявлення територіальної громади з найважливіших питань життєдіяльності .

2. Виключно загальними зборами вирішується питання створення та ліквідації територіальної громади, прийняття статуту громади, внесення змін до статуту громади, скасування статуту громади, питання адміністративного статусу територіальної громади, питання запровадження місцевого режиму надзвичайної ситуації.

3. Загальні збори територіальної громади скликаються головою громади (в разі відсутності такого – секретарем ) з власної ініціативи, рішенням сесії ради територіальної громади, членами територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

    4. Загальні збори територіальної громади є правочинними, якщо в них беруть участь більше, ніж половина членів територіальної громади.

   5. Виконання  рішень загальних зборів територіальної громади покладається на раду територіальної громади.

- 11 -

6. Порядок проведення загальних зборів територіальної громади визначається Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання» в тій частині, яка не суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування та Закону України «Про місцеве самоврядування».

7. У випадках, коли організаційно й технічно неможливо провести загальні збори територіальної громади, можуть скликатися збори уповноважених представників членів територіальної  громади за місцем проживання.

Стаття 12. Збори уповноважених представників членів територіальної громади

1. Збори уповноважених представників членів територіальної громади скликаються головою громади або радою громади в разі неможливості чи не доцільності скликання загальних зборів громади.

2. Збори уповноважених представників членів територіальної громади правомочні за наявності на них не менше як двох третин уповноважених представників.

3. Уповноважені представники членів громади обираються на зборах членів громади за місцем проживання і відкликаються на таких самих зборах.

4. Один уповноважений представник обирається від 10 членів територіальної громади, які проживають в окремих частинах селища Дослідницьке – вулицях, багатоквартирних будинках.

5. Рішення зборів представників є обов’язковими для всіх (крім загальних зборів) органів територіальної громади.

     Стаття 13. Місцевий референдум

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування, потребує вивчення та особистої оцінки більшістю членів територіальної громади.

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законами України до відання інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на території громади.

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом України «Про місцевий референдум».

6. За рішенням селищного референдуму можуть бути достроково припинені повноваження  ради громади, голови громади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

7. Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається радою

- 12 -

громади.

8. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають обов’язковому опублікуванню в місцевих засобах масової інформації.

     Стаття 14. Збори громадян за місцем проживання

1. Збори громадян за місцем проживання - це збори членів територіальної громади, які проводяться в межах її окремих частин – вулиць, багатоквартирних будинків.

2. До компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання належить:
- розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;
- обговорення проектів рішень ради та їх органів з питань життя громади;
- внесення пропозицій з питань порядку денного ради та її органів;
- заслуховування інформації голови громади, посадових осіб місцевого самоврядування, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;
- інформування населення про прийняті радою та її виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;
- утворення органів самоорганізації населення, затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;
- розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд ради та її органів;
- внесення пропозицій щодо встановлення радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;
- розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;
- обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій;                                                                                                       -  - заслуховування інформації виконавчих органів ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;
- розгляд питань про внесення на розгляд ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;
- розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;
- обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

3. Збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до ради громади, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.

 

 

- 13 -

4. Порядок проведення зборів громадян визначається Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» від 17.12.1993 року N 3748-XII.

5. Рішення зборів громадян враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в 30-денний термін та повідомити в 10-денний термін про результати їх розгляду голову громади та суб'єктів, за ініціативою яких було скликано збори.

     Стаття 15. Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд радою громади будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

2. З місцевою ініціативою до ради громади можуть виступити ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 1/100 населення громади, які досягли повноліття.

3. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до ради в письмовому вигляді та оформлюється відповідно до Регламенту ради громади.

4. Рада громади розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи на чергових пленарних засіданнях ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.

5. Рішення, прийняті радою громади з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади в публічний спосіб не пізніше, ніж за 10 днів після прийняття рішення.

     Стаття 16. Громадські слухання

1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з головою громади, депутатами відповідних рад, посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких:
- заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів територіальної громади або її окремих частин;
- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;
- обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень ради громади, її виконавчого комітету, розпоряджень голови громади;
- інші питання, які передбачені для розгляду чинним законодавством України.

2. У громадських слуханнях на добровільних засадах мають право брати участь усі члени територіальної громади.

3. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

     4. Громадські слухання скликаються у відповідності з Положенням, затвердженим радою громади.

 

- 14 -

 

     Стаття 17. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади мають право особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані приймати до розгляду заяви громадян і реагувати на них згідно із чинним законодавством України.

3. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

4. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 18. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради громади.

2 . Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

3. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними депутатами ради громади, головою громади.

4. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними посадовими особами органів самоорганізації населення.

     Стаття 19. Участь у здійсненні місцевого самоврядування, місцевих осередків політичних партій, громадських та релігійних організацій, професійних і творчих спілок

1. Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через участь у діяльності зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих осередків політичних партій, громадських та релігійних організацій, професійних і творчих спілок.

2. Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій відповідно до законодавства:
- беруть участь у місцевих виборах;
- через своїх депутатів ради громади беруть участь у виробленні та здійсненні політики громади;
- сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку громади тощо.

3. Місцеві осередки політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

4. Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій у виконавчих органах місцевого самоврядування.

- 15 -

5. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти чи перешкоджати політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

         Стаття 20. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого

                               самоврядування      

    1. Перелік форм участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
    2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування, в тому числі участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого самоврядування, участь у роботі консультативно-дорадчих рад, положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування тощо.

     Стаття 21. Громадські заходи на території громади

1. Жителі громади відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, хресні ходи, походи, демонстрації й інші масові заходи.

2. Порядок проведення заходів громади  визначається виконавчим комітетом ради громади відповідно до чинного законодавства.

     Стаття 22. Соціально - політичні конфлікти і шляхи їх подолання   

 

     1. Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги, гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.

2. У разі виникнення конфлікту, передбачається погоджувальна процедура, порядок вирішення якого затверджується виконавчим комітетом ради громади.

3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

     Стаття 23. Право на дошкільне виховання, освіту та позашкільні заняття

1. Законне право на освіту, дошкільне та позашкільне виховання забезпечується державою в межах державних нормативів та стандартів. У разі недостатності державного нормативного фінансування видатків на освіту та виховання рада громади може здійснювати часткове фінансування з власного бюджету для забезпечення Конституційного права кожної дитини на освіту та виховання, але не більше 20% від нормативної потреби навчально-освітнього чи виховного закладу.

2. Утримання будівель навчально-освітніх та виховних закладів, які є власністю територіальної громади, здійснюється, як правило, за рахунок власного бюджету громади. Для проведення  ремонтних робіт та модернізації будівель та приміщень можуть залучатися кошти державного бюджету. 

3. За рішенням загальних батьківських зборів та за погодженням ради громади можуть бути створені добровільні благодійні фонди цільового призначення для залучення коштів юридичних та фізичних осіб на утримання та поліпшення освітньої та виховної інфраструктури громади.

- 16 -

4. Порядок діяльності приватних та інших недержавних закладів освіти та виховання встановлюється законодавством України. Діяльність таких закладів здійснюється за погодженням ради громади.

5. В межах громади можуть діяти дитячі та юнацькі оздоровчо – виховні табори (бази),  території яких мають особливий статус згідно зі статтею 7 цього Статуту.

6. Ліквідація навчально-освітніх та виховних закладів може відбутися лише за рішенням загальних зборів територіальної громади.

     Стаття 24. Право на охорону здоров’я і медичну допомогу

1. Кожен член територіальної громади має право на охорону здоров’я та медичну допомогу. Охорона здоров’я мешканців селища забезпечується фінансуванням з районного бюджету соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

2. У комунальних закладах охорони здоров’я селища медична допомога надається безоплатно в межах визначеного законом гарантованого мінімуму.

3. Влада громади сприяє розвиткові приватної медицини та залученню на законних підставах коштів громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності для забезпечення ефективної медичної допомоги в комунальних лікувальних закладах.

Стаття 25. Право на доступ до культури, духовності, занять спортом та фізичною культурою, дозвілля

1. Соціальні запити територіальної громади на доступ до культури, духовності, занять фізичною культурою та спортом, відпочинок та дозвілля задовольняються через громадські програми соціально-культурного розвитку громади.

2. Для забезпечення програм соціально-культурного розвитку, в громаді можуть діяти державні, муніципальні та приватні заклади культури та спорту.

3. Основним закладом культури є Будинок культури (Народний Дім) громади, на базі якого діють мистецькі, культурологічні та історико-краєзнавчі гуртки та об’єднання.

4. Іншими об'єктами є бібліотека, стадіон, спортивні майданчики, громадські місця відпочинку (парки, пляжі, рибальсько відпочинкові об'єкти тощо).

5. За погодженням з освітніми установами для занять спортом в позаурочний час може використовуватися спортивний зал в приміщенні місцевої школи.

6. Члени громади, які приймають участь у громадських організаціях та об'єднаннях («Просвіта», спілка краєзнавців, спілка письменників України, спілка художників України, самодіяльний театр, спортивні товариства, спортивні клуби, спілка рибалок, об'єднань за інтересами, молодіжні та дитячі організації) формують пропозиції до планів соціально – культурного розвитку громади.

Стаття 26. Право на безпечне дозвілля

1. На території громади забороняється здійснювати шкідливе для здоров'я людей та довкілля виробництво.

- 17 -

2. Використання промислової зони громади підприємствами допускається лише за наявності необхідних дозвільних та регуляторних документів, встановлених державою (дозволи на викиди в атмосферне повітря, дозволи на спеціальне водовикористання, підтвердження нормативів санітарно-епідемологічної безпеки, пожежної та техногенної безпеки, будівельних нормативів тощо).

3. На території громади забороняється порушення природо-охоронних зон водних об'єктів, самовільне використання таких зон, самовільну зміну гідротехнічних споруд.

4. На території громади не допускається зменшення зелених насаджень, окрім необхідності санітарної вирубки дерев та кущів.

5. Якість питної води у водогонах загального користування та індивідуальних колодязях не може бути нижчою від державних стандартів.

РОЗДІЛ  3
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

     Стаття 27. Система місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через раду громади та її виконавчі органи.

2. Місцеве самоврядування здійснюється на принципах: 

  -  народовладдя; 

 -  законності;                                                                                                                                                                                     

  -  гласності;                                                                                                                                                                                       

  -  колегіальності;                                                                                                                                                                          

     -  поєднання місцевих і державних інтересів;                                                                                                              

      -  виборності;                                                                                                                                                                                     

 - правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;                                                                                                                                  

   - підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб;     

    - державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;       

     - судового захисту прав місцевого самоврядування.                                                                      

                                                                               

3. Систему місцевого самоврядування громади складають:
- територіальна громада;
- рада громади;
- голова громади;
- виконавчий комітет ради громади;
- органи самоорганізації населення.

4. Кількісний склад та порядок обрання ради громади, її секретаря, голови громади визначається відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

5. Здійснення повноважень радою громади, головою громади, секретарем ради громади, виконавчим комітетом, органами самоорганізації населення регламентується Законом України «Про місцеве самоврядування» та Положеннями, затвердженими рішеннями ради громади.

- 18 -

Стаття 28. Гарантії здійснення місцевого самоврядування громади, діяльність його органів і  посадових осіб

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування громади діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, законами України і цим Статутом.

2. Органи і посадові особи державної влади та інших суб’єктів державних повноважень на території громади не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку, і реалізації функцій державної влади.

4. Право  місцевого самоврядування громади захищається судом.

5. Обмеження права територіальної громади на місцеве самоврядування можливе лише в умовах військового чи надзвичайного стану, згідно із законами України.

     Стаття 29. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади складають:
- Статут територіальної громади;
- рішення загальних зборів громади;                                                                                                                    -   - рішення ради громади;
- розпорядження голови громади;
- рішення виконавчого комітету ради громади;
- рішення органів громади та їх посадових осіб.

2. Проекти актів органів місцевого самоврядування громади, що зачіпають суттєві інтереси членів громади або мають міжвідомчий характер, подаються до відповідних органів юстиції для проведення правової експертизи на відповідність їх чинному законодавству.

3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади, прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм їх власності, а також посадовими особами, громадянами й об'єднаннями громадян.

 4. Нормативно-правові акти органів і посадових осіб територіальної громади набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо не встановлено більш пізній строк введення їх в дію.

5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади скасовуються згідно з чинним законодавством.

6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

- 19 -

7. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

  Стаття 30. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою  на місцевому референдумі

1. Рішення, прийняті територіальною громадою в межах наданих їй Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого значення на місцевому референдумі, є обов'язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами й організаціями, які розташовані на території громади.

2. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, забезпечується головою громади.

3. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, є підставою для притягнення до відповідальності в порядку та межах, визначених законами України.

     Стаття 31. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування

1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли.

2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих територіальною громадою на загальних зборах та місцевому референдумі, здійснюється радою громади за поданням голови.

     Стаття 32. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету громади, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

2. Територіальна громада в будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством.

4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

 

- 20 -

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

6. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

7. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету громади, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

8. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

РОЗДІЛ  4 
ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

     Стаття 33. Система органів самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення - це представницькі органи, що створюються членами громади, які проживають на певній території у межах громади.

2. Органи самоорганізації населення створюються за територіальною ознакою.

3. Органи самоорганізації населення мають такі види: вуличні комітети, які діють у межах однієї або кількох вулиць; будинкові комітети, які діють в межах одного або кількох будинків багатоповерхової забудови.

4. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, Статуту територіальної громади, рішень зборів уповноважених за місцем проживання громадян, які їх обрали, та «Положення про вуличні та будинкові комітети».

5. Обирати та бути обраними до органів самоорганізації населення можуть члени громади, які мають право голосу на виборах та референдумах і проживають на відповідній території.

     Стаття 34. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення

1. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення, визначається рішенням ради громади, виходячи з пропозиції жителів, з урахуванням територіальної доцільності, спільності інтересів певних груп населення, меж прибудинкових територій, місць загального користування, наявності об’єктів підприємницької діяльності.

2. Вуличні та будинкові комітети можуть діяти як самостійні органи самоорганізації населення, а також погоджувати свою роботу з іншими такими самими органами.

 

 

 

- 21 -

     Стаття 35. Порядок створення органу самоорганізації населення

1. Створення органу самоорганізації населення може ініціюватися депутатом ради відповідного виборчого округу або за ініціативою не менше, ніж 5 відсотків від загальної кількості членів територіальної громади, які проживають на певній території.

    2. Положення про орган самоорганізації населення приймається зборами громадян за місцем проживання та затверджується радою громади.

3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд ради громади, розглядається на найближчій сесії за обов’язковою участю представників ініціаторів створення органу самоорганізації населення.

4. Рішення ради громади про створення органу самоорганізації населення доводиться до відома територіальної громади в публічний спосіб.

5. Збори членів громади для створення органу самоорганізації населення скликаються головою за рішенням ради громади.

6. Орган самоорганізації населення обирається зборами громадян за місцем проживання. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами громадян за місцем проживання та відображається в положенні. Персональний склад органу самоорганізації оформляється окремим протоколом.

     Стаття 36. Фінансова та матеріальна основа органів самоорганізації населення

1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти бюджету громади, а також власні кошти, які формуються з:
- добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;
- інших надходжень, не заборонених законодавством.

2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з бюджету громади, для виконання делегованих повноважень на цілі та в межах, визначених радою громади, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

3. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою громади в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з:
- добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб;
- майна, придбаного органом самоорганізації населення за власні кошти.

4. Органи самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управління радою громади, згідно з його призначенням.

     Стаття 37. Організація роботи органу самоорганізації населення

1. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.

2. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника за необхідності, але не менше одного разу на квартал.

- 22 -

3. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

4. Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

5. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, які визначені Положенням про цей орган.

6. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.

7. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

8. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, скасовуються відповідною радою. 

     Стаття 38. Правовий статус членів органу самоорганізації населення

1. Правовий статус членів органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

2. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.

     Стаття 39. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення

1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення визначається Положенням про орган самоорганізації населення.
     2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення майнові питання вирішуються відповідно до Положення про цей орган та чинного законодавства:
- майно, надане органу самоорганізації населення у користування підприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;
- фінансові ресурси та майно, що були передані селищною радою в оперативне управління органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, передаються раді громади;
- власні фінансові ресурси органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, використовуються на цілі та в порядку, встановленому радою громади.

3. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:
- невиконання обов’язкових рішень ради громади - за рішенням ради громади, яка дала дозвіл на його створення;
- невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням загальних зборів громадян за місцем проживання.

4. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови вулиць, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.

 

 

- 23 -

РОЗДІЛ  5
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

 

     Стаття 40. Генеральний план громади

1. Завдання місцевого планування полягає в ефективній координації процесів землекористування, житлової, промислової та соціальної забудови згідно з генеральним планом селища Дослідницьке.

2. Генеральний план підлягає обов’язковій екологічній, містобудівній, історико-культурній експертизам.

3. Органи місцевого самоврядування визначають порядок використання земельних ділянок за цільовим призначенням у процесі складення та затвердження планів землекористування.

4. Органи місцевого самоврядування контролюють процеси будівництва та виконання власних планів перспективного розвитку території через використання наданого законом права щодо надання дозволів, погоджень та координації діяльності суб'єктів будівництва на території громади.

5. Рада громади має надане законом право стосовно відведення землі, що належить територіальній громаді, а також право щодо визначення особливих умов у разі забудови важливих для життєдіяльності територіальної громади земельних ділянок.

6. З метою розвитку окремих територій громади рада може прийняти рішення щодо використання капіталовкладень на будівництво мереж електро- та водопостачання, а також стимулювати залучення приватних коштів.

7. Планування будівництва здійснюється в два етапи: складення відповідно до встановленого порядку плану землекористування та складення плану забудови.

8. Генеральний план землекористування, затверджений рішенням ради громади, є актом нормативно-правового характеру, що є обов'язковим для виконання органами та посадовими особами місцевого самоврядування, які повинні погоджувати з ним у процесі подальшого планування всі інші рішення.

9. Затверджений генеральний план забудови території громади є обов'язковим для виконання на її території  всіма громадянами, їх об'єднаннями, установами, юридичними особами та іншими територіальними громадами.

10. Органи місцевого самоврядування можуть залучати до участі в  розробці плану забудови представників громадськості, виносити це питання на громадське обговорення та загальні збори. Проект плану забудови оприлюднюється і вноситься на затвердження лише після громадського обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до органів місцевого самоврядування, врахування Програми розвитку громади.

     Стаття 41. Програми розвитку громади

1. Перспективний розвиток громади визначається окремими програмами в різних сферах життєдіяльності громади.

 

- 24 -

2. Галузеві програми розвитку розробляються на перспективу, щонайменше на 5 років. Такі програми після громадських обговорень затверджуються радою громади.

3. Зміни до програм вносяться радою громади за результатами громадських обговорень.

Стаття 42. Економічний розвиток громади

     1. Економічний розвиток громади спрямований на розвиток та капіталізацію інфраструктури, створення робочих місць, залучення інвестицій та раціонального використання місцевих ресурсів.

     2. До розробки програм економічного розвитку профільна комісія ради залучає представників роботодавців, підприємств, профспілки, фінансові та інвестиційні установи.

     3. Програми економічного розвитку громади можуть включати економічні та інвестиційні державні, а також міжнародні проекти.   

     Стаття 43. Діяльність з вирішення екологічних питань громади

1. Діяльність з вирішення екологічних питань громади орієнтована на вироблення екологічних норм, підготовку екологічних проектів та їх реалізації в інтересах громадян з метою рекреації територій громади, підтримку на них нормального екологічного балансу, створення сприятливих екологічних умов для праці та життя людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища та налагодження системи відповідного інформування органів місцевого самоврядування, підвищення якості навколишнього середовища, формування здорового способу життя людей.

2. Діяльність з вирішення екологічних питань громади реалізується за допомогою складання спеціальних програм екологічного розвитку, розробки екологічних розділів у програмах соціально-економічного розвитку територіальної громади, встановлення бюджетного фінансування екологічних програм, застосування санкцій до порушників екологічних норм, розробки і реалізації екологічних проектів.

Стаття 44. Розвиток науки і освіти, духовності,  охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва

1. Рада та виконавчий комітет ради громади в рамках своїх повноважень забезпечує розвиток соціально-культурної сфери життєдіяльності громади - освіти, духовно-релігійної, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва тощо.

2. Програма соціально-культурного та духовно релігійного розвитку громади розробляється профільною комісією із залученням керівників закладів соціально – культурного спрямування та фахівців у цих галузях та розглядається щорічно на першій сесії наступного року.

     Стаття 45. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, запобігання

                         надзвичайним ситуаціям

          1. Органи місцевого самоврядування, в межах наданих їм законодавством повноважень, розробляють програми та заходи з охорони громадського порядку та громадської безпеки з таких основних напрямів:
- запобігання вчиненню злочинів та правопорушень шляхом здійснення правоохоронними органами регулярних профілактичних заходів на території громади;

                                                                           - 25 -
- створення належної матеріально-технічної бази та умов для роботи з правоохоронних та надзвичайних ситуацій;
- здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; 
- налагодження системи постійної взаємодії та інформування між виконавчим органом ради громади, членами територіальної громади та правоохоронними органами;
- організація та забезпечення відповідного освітлення території громади;
- проведення заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху;
- сприяння органам міграційної служби у забезпеченні додержання правил паспортної системи;   

 -  забезпечення першочергових об’єктів протипожежної безпеки та протидії іншим видам надзвичайних ситуацій;                                                                                                                                                  

 - встановлення правил використання водних об’єктів з метою запобігання нещасних випадків.

     Стаття 46. Соціальний захист населення

1. Соціальний захист членів громади здійснюється державою за сприяння органів місцевого самоврядування.

2. Рада громади може здійснювати додаткові заходи соціального захисту конкретних членів громади на підставі Програми соціального партнерства громади.

3. З метою забезпечення зайнятості членів громади рада приймає  Програму соціального партнерства, контролює її виконання, стимулює зростання трудової зайнятості та перекваліфікації працівників, стимулює підприємства, які створюють нові робочі місця. Програма також передбачає проведення громадських робіт з бюджетним забезпеченням.

     Стаття 47. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства

     1. Громада підтримує благодійність, меценатство та спонсорство, що припускає:
- доведення фактів цієї діяльності до жителів громади через засоби масової інформації;
- заохочення такої діяльності через  зниженням ставок місцевих податків та зборів.

2. Під благодійництвом, меценатством та спонсорством слід розуміти:
- благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги;
- меценатство - добровільна безкорислива допомога фізичних та юридичних осіб у підтримці суспільно – культурологічних, мистецьких проектів та програм;
- спонсорство - добровільна безприбуткова участь фізичних та юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені, торгової марки, назви.

РОЗДІЛ  6 
БЮДЖЕТ  ТА  ПОЗАБЮДЖЕТНІ  КОШТИ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

 

        Стаття 48. Бюджет громади

 

1. Бюджет територіальної громади формується, розробляється, затверджується і виконується органами місцевого самоврядування самостійно згідно повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве врядування в Україні» та Бюджетним Кодексом України.

 

 

- 26 -

2. Будь-яке втручання в розробку, прийняття і виконання бюджету громади органами державної влади не допускається, крім винятків, встановлених законами України (надзвичайний стан, стихійне лихо і т. п.).

 

       3. Бюджет громади складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.

 

       4. Кошти поточного бюджету направляються на фінансування установ і закладів, які утримуються за рахунок бюджетних  асигнувань.

 

       5. Кошти бюджету розвитку направляються на реалізацію програм соціально-економічного та духовно-релігійного розвитку громади, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також фінансування субвенцій та інших видатків для розширеного відтворення.

 

       6. До доходів бюджету громади зараховуються:

 • місцеві податки і збори, крім виключень, передбачених чинним законодавством;
 • надходження від закріплених чинним законодавством загальнодержавних податків або їх частини відповідно до нормативів, затвердженими в установленому законом порядку;
 • фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), які передаються бюджету громади з державного бюджету безпосередньо або розподілом через бюджети Київської області і Васильківського району Київської області; 
 • фінансові ресурси, передані бюджету громади з державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;
 • доходи від приватизації комунальної власності громади;
 • надходження від оренди цілісних майнових комплексів комунальної власності;
 • надходження від оренди земельних ділянок;
 • штрафи і відшкодування, заподіяні навколишньому середовищу;
 • інші кошти, одержані від господарської діяльності органів місцевого самоврядування;
 • інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.
 •  

  7. У дохідній частині бюджету громади кошти, отримані для здійснення власне місцевого самоврядування, а також для здійснення окремих повноважень державної влади, делегованих органам місцевого самоврядування, виділяються окремо.

 

  8. Доходи бюджету громади, одержані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії видатків, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

    Рішення про використання цих коштів ухвалюється радою громади.

 

  9. Видаткова частина бюджету громади окремо представляє витрати поточного бюджету і витрати бюджету розвитку.

 

10. Видатки поточного бюджету громади окремо передбачають витрати, пов’язані з виконанням власне управлінських повноважень і окремо витрати, пов'язані з виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

11. До витрат на виконання делегованих державних повноважень, які здійснюються за рахунок державного бюджету, відносяться:

 • утримання органів самоврядування громади;
 • утримання дошкільних та шкільних закладів освіти;
 • витрати на загальну медичну допомогу (амбулаторія);

- 27 -

 • витрати на культурно-просвітні програми.

 

12. До видатків бюджету на виконання власних повноважень включаються витрати на програми громади, затверджені радою громади.

 

13. Порядок підготовки, формування, розробки, прийняття і затвердження звіту про виконання бюджету громади визначений Бюджетним кодексом України.

 

Стаття 49. Позабюджетні кошти громади

 

 1. Рада громади може утворювати позабюджетні спеціальні рахунки та визначати порядок використання коштів цих рахунків у відповідності з чинним законодавством.

 

       2. Порядок формування та використання коштів позабюджетних спеціальних рахунків визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням  ради громади.

 

       3. Позабюджетні кошти спеціальних рахунків визначаються доходами і зборами, встановленими радою громади на основі діючого законодавства.

 

       4. Цільові кошти збираються і направляються відповідно до розпоряджень виконавчих органів ради громади за цільовим призначенням.

 

       5. Валютні фонди включають добровільні і благодійні внески фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та в іноземних цінних паперах.

 

 

РОЗДІЛ  7

ОСНОВНІ  ЗАСАДИ  ФІНАНСОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

 

     Стаття 50. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

1. Фінансова діяльність територіальної громади має на меті:
- створення відповідних механізмів регулювання процесів економічного та соціального розвитку, що відіграватимуть у них стимулюючу та координуючу роль;
- запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволятимуть створювати механізми щодо формування надійної бази власних надходжень та сприятимуть розвиткові економічних процесів на території громади;
- забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах;  - формування системи соціального захисту населення, притаманній ринковій економіці;
- сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на формування сучасної інфраструктури комунального господарства;
- якісне виконання повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

2. Фінансова діяльність територіальної громади відбувається на засадах:
- планування фінансових ресурсів;
- першочергового забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку територіальної громади та соціально-економічного благополуччя її членів;
- урахування загальнодержавних інтересів;
- прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення питань фінансового планування, інвестиційної діяльності, проектів бюджету громади та забезпечення доступу до здійснення контролю з боку громадськості;

                                                                              - 28 -
- застосування новітніх технологій у здійсненні фінансового менеджменту та використання широкого спектру фінансових інструментів, притаманних ринковій економіці.

     Стаття 51. Планування фінансових ресурсів

1. З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток громади протягом п'яти років.

2. Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступні роки. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку територіальної громади.

3. Фінансове планування відбувається на таких засадах:
- виявлення визначальних факторів перспективного розвитку;
- обґрунтування рішень та програм, що впливатимуть на визначення перспективних завдань та планування видатків.

     Стаття 52. Повноваження щодо фінансових зобов'язань

1. Органи місцевого самоврядування беруть на себе зобов'язання щодо виплати коштів на здійснення інвестицій та заходів, спрямованих на їх залучення, лише в тому випадку, якщо це передбачено положеннями бюджетного планування.

2. Обсяги фінансових зобов'язань розраховуються відповідно до передбачених бюджетних можливостей наступних трьох років.

3. У виняткових випадках калькуляція зобов'язань може здійснюватися на весь період реалізації інвестиційного проекту. Органи місцевого самоврядування беруть на себе такі зобов'язання лише за умов наявності виважених та переконливих розрахунків, які свідчать про те, що обсяги зазначених зобов'язань не несуть загрози щодо розбалансування бюджетів наступних років.

4. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання зобов'язань діють до затвердження бюджету наступного року.

Стаття 53. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади

1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування цих повноважень, щороку передбачаються в Законі України «Про Державний бюджет України».

2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів.      Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень

 

- 29 -

органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

     Стаття 54. Утворення цільових фондів

1. Рада громади може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного бюджету громади.

2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується радою громади.

     Стаття 55. Місцеві податки і збори

 1. Рада громади відповідно до закону встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до бюджету громади.

РОЗДІЛ  8
ВЛАСНІСТЬ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ   ГРОМАДИ

 

     Стаття 56. Право публічної власності

1. Територіальна громада має право публічної власності на рухоме і нерухоме майно, активи,  доходи місцевого бюджету, надра, землі, водні ресурси, комунальні/муніципальні підприємства, установи та організації, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і речові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права публічної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.   

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини згідно чинного законодавства.

2. Підставою для набуття права публічної власності є передача майна територіальній громаді безоплатно Дослідницькою селищною радою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

3. Територіальна громада безпосередньо може об'єднувати об'єкти права публічної власності.

4. Майно рухоме та нерухоме територіальної громади підлягає інвентаризації. Набуття громадою права публічної власності на кожен окремий вид майна відбувається після виконання визначених діючим законодавством процесуальних дій.

5. Об’єкти комунальної власності, які належали Дослідницькій селищній раді Васильківського району Київської області, стають об’єктами публічної власності територіальної громади відразу після набуття чинності цим Статутом. Такий перехід права не потребує додаткових рішень Дослідницької селищної ради. Перехід до територіальної громади права власності на об’єкти майна, землі, надр, водних об’єктів та будівель і споруд, які були у власності держави, відбувається після повідомлення громадою відповідних державних органів (розпорядників) про реєстрацію Статуту територіальної громади та набуття територіальною громадою права публічної власності на такі об’єкти згідно п. 4 цієї статті.

 

- 30 -

6. Рада громади має право:
- вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;
- на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади;
- мати об'єкти комунальної власності за межами адміністративно-територіальної одиниці.

РОЗДІЛ  9
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 57. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

 

     1. Статут приймається на загальних зборах територіальної громади або на зборах уповноважених представників членів територіальної громади відповідно до статті 11 та статті 12 цього Статуту.

2. Статут затверджується на пленарному засіданні селищної ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

3. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в органах Міністерства юстиції.

     Стаття 58. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться загальними зборами або зборами представників.

2. Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають голова громади, ініціативні групи не менше 1/3 загального складу громади, члени громади в порядку місцевої ініціативи, а також рада за результатами місцевого референдуму.

3. Про внесення змін до Статуту голова громади у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

     Стаття 59. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

1. Контроль за виконанням Статуту здійснюють рада громади, голова громади, члени громади з правом місцевої ініціативи, передбаченої цим Статутом і чинним законодавством України.

2. Статут у трьох ідентичних примірниках зберігається в раді громади, районному архіві, органі, що здійснив його реєстрацію.

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *